ผู้นำเข้าและจำหน่าย เคมีอุตสาหกรรม คิวเบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส

แคตตาล็อกออนไลน์

  • ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม (Drive in Rack)

    ชั้นวางสินค้าอุตสาหกรรม (Drive in Rack) ชั้นวางสินค้าระบบนี้ เหมาะสำหรับการจัดเก็บสินค้าประเภทเดียวกัน จำนวนมากๆ โดยจะจัดเก็บสินค้าที่เหมือนกัน ไว้ในระดับเดียวกัน ของที่มาก่อนจะถูกจัดเก็บเข้าด้านในสุด เพิ่มประสิทธิภาพในการขนย้ายสต็อค เพราะมีการจัดเก็บสินค้าเหมือนกันไว้ด้วยกัน ระบบนี้จะลดพื้นที่สำหรับช่องทางรถเข้าจัดเก็บของ บริษัท คิวเบสท์ เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด จัดจำหน่ายชั้นวางอุตสาหกรรม และเป็นผู้เเชี่ยวชาญงานด้านพลาสติก เคมีอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ ของโรงงานพลาสติกในเขตอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล   

    หมวดหมู่ : ขายส่งและผู้ผลิตเคมีภัณฑ์

    ดูรายละเอียด